ГРОЗНЫЙ КОЮ

от2020

Ноя 29, 2020

 —уяң жүндүү кой породасы. Жерг. кой австралия мериносу м-н аргындаштырылып, Даг-стан АССРинин «Червленный буруны» асыл тукум с-зунда (1938—51) чыгарылган. Бул кой какыр талаага мыкты көнүккөн. Кочкорунун тирүүлөй салм. 70—90 кг, соолугу 45—50 кг. Кочкорунан 10—15 кг, мыктысы-нан 25 кг, соолугунан 5,5—7,5 кг, айрымынан 12,5 кг жүн кыркылат. Жүнү узун (8—10—13 см), коюу, жумшак, жибектей кулпуруп турат, ичкелиги 64—70-сапатта. Анын 45— 55% таза жүн. Кочкору уяң жүндүү, башка породаларды жакшыртуу үчүн пайдаланылат. Г. к. кыргыз уяң жүндүү коюн чыгарууга катышкан. Бул порода Каспий боюндагы райондордо, Калмак АССРинде, Астрахань обл-н-да күтүлөт.

от 2020