ГРОЗА Петру

(7. 12. 1884-7. 1. 1958) — румыниялык саясий ж-а мамл. ишмер, укук илиминин доктору. Будапешт, Берлин, Лейпциг ун-ттерин-де окуган. 1921—22 ж-а 1926—27-ж. министр. 1927-ж. реакциячыл «Элдик партиядан» кол үзүп, 1933-ж. «Дыйкандар фронту» деген демокр. дыйкандардын уюмун түзүп, ага жетекчилик кылган. 1943—44-ж. бир нече жолу камакка алынып, концлагерлер-де болгон. Румынияда фаш. согуш диктатурасы кулатылгандан (1944-ж. авг.) кийин Г. коалициялык өкмөт-төрдө премьер-министрдин орун басары (1944-ж. ноябрь, 1945, февр.). 1945-жылдын мартынан Румын Эл Республикасынын (РЭР) демокр. күчтөрүнүн өкмөтүн башкарат. 1947-ж. декабрдан 1952-ж. июнга чейин РЭР-дин Мин. Советинин пред-ли, 1952-жылдын июлунан өмүрүнүн акырына чейин РЭРдин Улуу улуттук чогулу-шунун президиумунун пред-ли болуп иштеди.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *