(19. 7. 1924-ж. т., Рокишски у., Кряу-най кыш.) — сов. мамлекеттик ж-а парт, ишмер. 1945-жылдан КПСС мүчөсү. Кызматчынын үй-бүлөсүнөн. 1958-ж. КПСС БКнын Жог. парт, мектебин сырттан окуп бүтүргөн. 1942— 43-ж. Сов. Армияда кызмат кылган. 1943—44-ж. Жемайте атн. партизандык отрядда болгон. 1946-жылга чейин уезддик газетанын редакторунун орун басары, редактору. 1946—48-ж. респ-калык парт, мектепте окуган. 1948—50-ж. Литва КП БКнын бөлүмүндө инструктор, сектор башчысы. 1950—51-ж. «Вальстечю лайкраштис» («Дыйкандар газетасы») газетасынын жооптуу редактору, 1951—55-ж. обл. газетанын редактору, респ-калык «Тиеса» газетасынын редакторунун орун басары. 1955—64-ж. Литва КП Вильнюс шааркомунун секретары, экинчи секретары. 1964-жылдан Литва КП БКнын бөлүм башчысы. 1971-жылдын мартынан Литва КП Вильнюс шааркомунун биринчи секретары. 1974-ж. февралдан Литва КП БКнын биринчи секретары. Литва КПнин 10—16-съезддеринде Литва КП БК- нын мүчөсү. СССР Жог. Советинин (9-шайл.) депутаты. 1965-жылдан Литва ССР Жог. Советинин депутаты. Ленин ордени, Октябрь Революциясы, Эмгек Кызыл Туу, 1-дараж. Ата Мекендик Согуш, «Ардак Белгиси» ордендери ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020