— көлөмдүн ин-төгралды беттик интеграл м-н байланыштыруучу формула. Анын эң жө-нөкөйү D областы б-ча алынуучу кош интегралды ал областтын L чеги б-ча алынган ийри сызыктуу интеграл м-н байланыштырат: линен КПСС БКнын Саясий бюросунун мүчөсү. СССР Жог. Советинин (З—9-шайл.) депутаты. 1967-жылдан СССР Жог. Советинин Президиумунун мүчөсү. 1956—67-ж. Профсюздар-дын бүткүл дүйн. федерациясынын вице-президенти. Профсоюздардын 4—6-Бүткүл дүйн. конгресстеринде сов. профсоюздардын делегациясына жетекчилик кылган. Үч Ленин ордени, «Ардак Белгиси» ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020