ГРИЗАЙЛЬ

 (фр. gris — боз) ■*- декора-циялык живопистин бир түрү, бир түстүн (көбүнчө бозомук) ар түрдүү кошумча түс м-н аткарылышы. 17-к дан баштап Г. үй ичиндеги буюмдарды кооздоого, кийинчерээк Павловск, Пушкин ш-ларындагы дворецтерди, Москвадагы эски ун-ттин актовый залын ж-а 18-к-Да курулган Останкино, Кусководогу дворецтерди кооздоо-го колдонулган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *