ГРИГ Нурдаль

(1. И. 1902 — 2. 12. 1943) — норвег Жазуучусу. Ал — фашизмге каршы күрөшүүчү, СССР элдеринин досу. Гимназияны бүтүп, матрос болуп саякатка чыккан. «Илгери Үмүт тумшугунун айланасында» (1922), «Сел алган таштар» (1925) туңгуч ыр жыйнактарында ж-а «Кеме сапарын улайт» (1924) романында еаякаттан алган таасирлерин жазган. «Норвегия биздин жүрөктөрдө» (1929) ыр жыйнагында, «Биздин атак, биздин күч» (1935) драмасында эл турмушу чагылдырылган. 1936— 39-ж. испан элинин Улуттук рев-ялык согушуна катышып, «Испанияда™ жай айлары» (1937) публ. макалалар жыйнагын ж-а Париж Коммунасына (1871) арналган «Жеңилиш» (1937) аттуу элдик баатырдык драмасын жараткан. Анын согуш мезгилиндеги ырлары жашырын таратылып, «Азаттык» (1945), «Үмүт» (1946) сыяктуу ыр жыйнактарына киргизилген.

Ад,: К р ы м о в а Н. И., Нурдаль Григ, М.. 1965.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *