ГРЕШЕН

(нем. Greisen — бөлүнүү, ажыроо)—метасоматоз жолу м-н пайда болуп, составы кварц ж-а түстүү слюдадан (лепидолоит, мусковит) турган тоо тек. Г-дө көп учурда руда минералдары (касситерит, вольфрамит, танталит, берилл ж. б.) болот. Негизинен ар түрдүү формадагы аянтчалар түрүндө гранит массив-деринде, айрыкча алардын чет жак-тарында, кээде аларды курчаган тоо тектерде жатат. Сууп бара жаткан гранит интрузияларынан бөлүнгөн газ м-н эритиндилердин тоо тектерди өзгөртүшүнөн келид чыгат. Грейзен- дей аталган азыркы грек тили ошол дегпүу процесси м-н бирге сейрек кез- орто грек тилинин уландысы. Азыр дешүүчү металлдардын кендери пай- Грецияда байыркы адабий тил (када болгондуктан, Г. аларды издөөнүн фаревуса) м-н жаңы грек оозеки ти-бирден бир белгиси. ли (димотика) катар колдонулуп

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *