ГРЕЧКО Прокопий Данилович

(1878, Харьков губ., Волчанок р-ну, Хотомля с. —1932) — Пржевальск уезддик большевиктер уюмун уюштургандар-ттлтт ж-а аны жетектегендердин бири; Жетп-Сууда Совет бийлигин орнотуу ж-а чыңоо үчүн күрөшкө активдүү катышкандардан. Кол өнөрчүнүн үй-бүлөсүнөн. 1902-жылдан Александров-жа ш-ндагы курал-жабдык з-дунда жштеген. Жумушчулар м-н бирге 1905—07-ж. рев-яга катышкан. 1909-ж. Пржевальск у-ндети Липенка кыш-на желип, рев-ялык ишке катышкандар-хн айыл жамаатына баш коштурган. 1911-ж. жамаат бийлик тарабынан жок кылынган. 1914-ж. армияга чакырылган. Солдаттар арасында пропагандалык иш жүргүзгөн. Январда өт-зэрүлгөн дыйкан депутаттарынын Жети-Суу обл. съездиндө Советке згред-ль болуп шайланган.» Г. 1918-ж. Лржевальскидеги большевиктердин уюштуруу чогулушунда уюмдун хред-лдигине дайындалган. Кийинче-тиэк Пржевальск уезддик Советинин ж-а ЭКСтин, Нарын ревкомунун пред-жж болгон. 1928-ж. пенсияга чыккан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *