1918-ж. 17-ноябрда негизделген. ГКПнин 2-съездине (1920-ж. апр.) чейин Греция соц. жумушчу партиясы (ГСЖП) деп аталган. Коминтерндин жардамы м-н ГКП БК өзүнүн ички кризисин (1929—31) жеңип, 6-пленумунда (1934-ж. янв.) партиянын стратегиясын ж-а тактикасын иштеп чыгат. Грециядагы фаш. диктатура ГКПни законсуз деп жарыялаган. ГКПнин демилгеси м-н 1941-ж. Улуттук бошт. фронт, 1944-ж. Элдик-бошт. армиясы түзүлөт. Грециядагы Англия колдогон антиде-мокр. күчтөрдүн террордук жолдору өлкөнү гражд. согушка дуушар кылган. Согуш аяктагандан кийин (1949-ж. сент.) партия өз күчүн эмгекчилердин экон. ж-а саясий күчтөрүн уюштурууга жумшаган. Бирок ГКПнин жетекчилери акырында солчул, сектантчыл жолго түшүп, парт, турмуштун лениндик принцибин бузган. БК ж-а БККнын 6-пленумунда (1956-ж. март) алардын бети ачылып, ГКПнин жаңы жетекчилери шайланган. ГКПнин 8-съезди (1961) Грециядагы рев-ячыл кыймылдын 20 жылдык тажрыйбасын жыйынтыктап, партиянын жаңы программасын кабыл алган. Программа грециялык ком-мунисттерди өлкөдө соң. кайра курууга өтүү үчүн зарыл этап катары улуттук демокр. кайра түзүүлөрдү ишке ашыруу күрөшүнө багыттаган. 1974-ж. февралда ГКПнин 9-съезди болду. ГКПнин делегациясы Коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелерине (1957, 1960, 1969, Москва) катышып, аларда кабыл алынган документтерди кубат-тады. ГКП демокр. централизм принцибинин негизинде курулат. Жог. органы — съезд, алардын аралыгында — БКнын пленуму. Аткаруучу органдары: БКнын саясий бюросу ж-а БКнын секретариаты. Борб. органы — «Ри-зоспастис» газетасы, теориялык органы — «Неос космос» журналы.

от 2020