ГРЕНА

 (фр. graine — урук) — накта жибек алууда пайдаланылуучу көпөлөк уругу. Урук курттун жыныс бе-зинде пайда болуп, желелен өнүгүп-өсөт. Көпөлөк 500—600 урук таштайт. Тыт жибек көпөлөгүнүн Г-сы буурчак түспөлдөш, кабыгы илээшкек, күрөң келет. Г-нын салмагы көпөлөктүн породасына, урук таштоо мөөнөтүнө ж-а багуу шартына жараша болот. Уруктун өрт. саям. 0,5—0,7 мг, бир көпөлөктүн ташталган уругу 280—380 мг, 1 г Г-да 2000ге жакын урук бар. Жаңы ташталган Г-нын түсү ак же ак саргыл. Жибек курту Г. кезинде кыштап чыгат да, жайында жанданат. Жибек көпөлөктүн көбү бивольтин породасынан алынган (к. Волътинизм). Г. жыл бою үзгүлтүксүз өсүп-өнүгөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *