ГРЕНАЖ

 (фр, grainage) — атайын гренаж заводунда, асыл тукум жибек курт станциясында жибек көпө-лөгүнөн грена алуу. Г-дын негизги милдети — грена аркылуу таралуучу жибек куртунун жугуштуу ылаңына каршы күрөшүү. СССРде жибек курт станциялары таза тукум гренаны ту-кумдатып, асыл тукум жибекчи курт чарбаларына таратат. Аларда жибек курту өстүрүлүп, элита грена даяр-далат да, гренаж заводуна берилет. Улуу Окт. соң. рев-ясына чейин Россия гренанын 70% ин чет өлкөлөрдөн алуучу. Азыр СССРде 39 Г. заводу, 5 асыл тукум жибек курт станциясы бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *