ГРЕК ТИЛИ

гректердин тили. Ин-ди-европа тилдерине киргени м-н, бул топтогу тилдерден айырмасы бар. Г. т-нде 9 млн-дон ашык адам сүйлөйт. Тарыхый жагынан байыркы ж-а жаңы Г. т. болуп бөлүнөт. Г. т. алгач бир нече майда тил м-н диалектилер-дин негизинде өөрчүгөн. Б. з. ч. 7—4-к-дагы байыркы грек адабий тилине аттика диалекти негиз болгон. Александр Македонскийдин жортуулдары, грек мад-тынын Чыгышка таралышы тилге да көп өзгөрүүлөрдү киргизген. Б. з. ч. З- б. з. 4-к-нда гректердин жалпы орток тили—войне пайда болгон. Кийин бул тил б. з. 6-к-нан о р-то грек тили деп аталган тилге (б. з. 5—15-к.) уланган. 14—16-к-да пайда болгон жаңы грек тили ИАныы ардактуу мүчөсү. Драга ун-тинин доктору. Москва ун-тин бүткөн (1907). Алгачкы ил. эмгектеринде Новгороддун социалдык-экон. тарыхын изилдөөгө көп көңүл бурган. Байыркы Рустун ж-а чыгыш славян-дардын тарыхын изилдеген. «Киев Русу» (1939) деген эмгегинде чыгыш славяндар кул ээлик коомду аттап, общиналык түзүлүштөн шыдыр фео-дализмге өткөнүн, дыйканчылыгы мыкты өнүккөнүн, Киев Русу орус, украин, белорус элдеринин жалпы мамлекети болгонун далилдеген. Ал батыш ж-а түш. славяндардын, орус дыйкандарынын тарыхын да изилдеген. А. Ю. Якубовский м-н бирге «Алтын Ордо» (1937; 2-бас. «Алтын Ордо жана анын кулашы», 1950) деген эмгек жазган. СССР мамл. сыйлыгынын лауреаты (1943, 1948, 1952). Г. СССР Жог. Советине (3-шайл.) депутат, 2 Ленин ордени ж-а башка 2 орден м-н сыйланган.

Чыг.:  Избр. труды, т. 1—4, М., 1957—60. ГРЕКОВ Митрофан Борисович [1911-жылга чейин Мартыщенко Митрофан Павлович; 3(15). 6. 1882— 27. 11. 1934] — сов. сүрөтчү, баталист. Одесса сүрөтчүлөр окуу жайында (1898—1903), кийин Петербург сүрөт академиясында (1903—11) окуган. Сов. баталдык живопистин баштоочусу. Гражд. согуштун (1918—20) реалдуу окуяларына алгачкылардан болуп кайрылган. Чыг-ларында 1-Атчан-дар армиясынын даңктуу жолу ж-а Совет бийлиги үчүн күрөшкөн элдин образы чагылдырылган: «Будённый-дын отрядыиа» (1923), «Тачанка» (1925), «Биринчи атчандар армиясынын сурнайчылары» (1934) ж. б. (баары Третьяков галереясында). 1935-ж. түзүлгөн Аскер сүрөтчүлөрүнүн сту-, диясы Г-дун ысмында.

Ад.:   Тимошин Г. А., М. Б. Греков, М., 1961.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *