ГРЕК ЖАЗУУСУ

от2020

Ноя 29, 2020

— финикия жазуу- лыгы болгону м-н, Г. т-нин бул эки сунун негизинде б. з. ч. 10—8-к-да түрүнүн тыбыштык системасы м-н чыккан жазуу. Г. ж-нун эң байыркы лексикасында ж-а грамматикасында эстеликтери б. з. ч. 7-к-га таан- окшоштук көп.

Ад.:   Соболевский С. И., Древнегреческий язык, М., 1948.

от 2020