ГРЕКТЕР

(өздөрүн эллиндер деп машат) — улут, Грециянын негизги (95%). Кипрдө да Г. көп (73%). Алар Египет, Италия, Алба-ипш, СССР, Канада, Австралия, АКШ ш. б. өлкөлөрдө да жашайт. Грецияга. 10,7 млн (1975), башка өлкөлөрдө £.6 млн-дон ашуун. Жаңы грек тилинде сүйлөшөт (к. Грек тили). Динге лшенгендери — православныйлар. Г-■ш жарымына жакыны а. ч-да иштейт. Жээктеги ж-а аралдагы Г. ба-■иж, моллюск, былпылдактарды кармоо м-н кесип кылат. Г-дин ‘/s ө. ж. жжканаларында жалданып иштейт. Байыркы грек эли б. з. ч. 2-миң жылдыктын башында калыптана баштал, Г-дин колониялоо доорунда (б. з. ч. 8—6-к.) маданий биримдикке жетишип, «эллиндер» деген атка конгон. Адегенде бул ат О. Грецияда жашагандарга карата айтылып, кийин грек тилинде сүйлөгөн бардык калкка жайылган. Эллиндерди Г. деп рим-1жктер атаган. Бул ат римдиктер арылуу Европага белгилүү болгон. О. кылымдагы башка калктардын си-титт кетиши Г-дин этностук составын өзгөрткөн. Түрк үстөмдүгүне 14-к. — 19-к-дын 1-чейреги) каршы зтрөштүн, асыресе Гректердин улуттук-боштондук революциясынын 1521—29) убагында грек улуту түзүлгөн. Байыркы Г. өнүккөн мад-тка жетишип, Европа м-н Алдыңкы Азиянын жад-тына таасир тийгизген. Византия империясынын убагында Г. (ромей-лер) Балкан ж. а-ндагы ж-а Рустагы шердин мад-тынын калыптанышыма таасир берген. Г-дин тарыхы, мад-ты. экономикасы тууралуу к. Греция, TttziUH Байыркы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *