Кез карандысыздык үчүн гректердин согушу — грек мйннн түрк үстөмдүгүнөн кутулуунун ж-а өз алдынчалыгын камсыз жылган рев-я. Бул рев-яны грек патриоттору 1814-ж. Одессада түзгөн •©жлики Этерин» деген жашырын коом даярдаган. Коомдун башында орус кызматындагы ген. Ипсиланти турган. 1821-ж. марттын аягында башталган көтөрүлүш алгачкы 3 айда Мореяны (Пелопоннес™), континент Грециясы м-н Эгей деңизиндеги бир катар аралдарды камтыган. Грецияда ушундайча башталган рев-янын кыймылдаткыч күчү дыйкандар, жетекчиси улуттук буржуазия болгон. 1822-ж. январда Эпидаврга жакын жерде чакырылган Улуттук чогулуш Грецияны көз карандысыз деп жарыялап, демокр. мүнөздөгү конституция кабыл алган. Турция аны м-н эсептешпей, Грециянын терр-ясына жапырып кирген. Коомдук пикирдин кысымы, Чыгыш маселесине байланыштуу Грецияда Россиянын кадырынын артышы, Англия м-н Францияны грек ишине кийлиги-шүүгө мажбурлаган. Англия, Франция ж-а Россия өкмөттөрүнүн Лондон конвенциясы (1827-ж. 6-июль) Грециядагы согушту токтотуп, Грецияны автономия деп жарыялоону көздөгөн. Турциянын конвенциядан баш тартуусунан улам 1928-ж. 20-ок-тябрда Наварин салгылапшнда анг-лис-француз-орус аскерлери түрк-египет флотун талкалаган. Орус-түрк согушунан (1828—29) кийин түрк султаны адегенде Грецияны автономия [Адрианополь тынчтык договору (1829) б-ча], 1830-ж. көз карандысыз мамлекет деп таанууга мажбур болгон.

от 2020