[9 (21). 4. 1882, Миргород, азыр Полтава обл. — 9. 9. 1953, Москва] — сов. тарыхчы ж-а коомдук ишмер, СССР ИАнын акад. (1935, корр. мүчө 1934). 1947-жыл дан Польша, Болгария ИАларынын мүчөсү ж-а БССР дык. Г. ж. үнсүз табыштарды гана белгилөөчү тамгалардын болгондугу м-н өзгөчөлөнөт. Байыркы гректер колдонгон Г. ж-н азыркы гректер да колдонууда.

Ад.:   и с т р и н В. А., Возникновение и развитие письма, М., 1965.

от 2020