ГРАФФИТИ

от2020

Ноя 29, 2020

(итал graffiti — чийил- j? ген)— имарат дубал ж-а идиш беттерипе чийип, .*№Г’Ж« оюп түшүрүлгөн жазуу, сүрөт. Г-нин байыркы ж-а о. кылымдагы элдердин жашоо-ти-ричилигин, үрп-адатын изилдөөдө ‘ чоң мааниси бар д. н. Гребещенко. Г. байыркы Рустун убагында салынган имараттардын баарында дээрлик учурайт (мис, Киев, Новгороддогу соборлор ж. б.), о. эле Г. О. Азиядагы байыркы адамдар жашаган турак жаштардан да табылган.

от 2020