ГРАФОЛОГИЯ

(гр. grapho— жазам, таем, тартам ж-а …логия) — кол жазмасы (почерки) б-ча адамдын мүнөзүн ж-а психикалык абалын аныктоочу окуу. Кол жазма (почерки) б-ча щ бир адамдын өзүнө гана мүнөздүү ажрым өзгөчөлүктөрдү белгилүү даражада билүүгө болот. Ошондуктан Г-еъш маалыматтары психологияда ыамдын өздүк бөтөнчөлүгүн изилдөө максаты үчүн, о. эле медицина м-н зриитшалистикада башка методдор м-н бирге психол. ж-а физиол. диагностиканын куралы катары колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *