ГРАФИЯ

(гр. grapho — жазамын, сызамын, сүрөт тартайын) — татаал сөздүн сызуу, жазуу, сүрөт түшүрүү же басып чыгаруу дегендей маанилерди туюнтуучу бөлүгү (мис, кал-лзграфия, стенография, литография, типография).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *