у р а н-графиттүү реактор — түтуктүү реакторлор тибиндеги жылуулук ней-трондорунун басаңдаткычы — графит, жылуулук ташыгычы — кадимки эле суу болгон ядролук реактор. Г.-с. р-нун активдүү зонасы графит блоктордон турат, ал блоктордун аралап өткөн металл түтүктердөн жылуулук ташыгыч жүрөт. Жылуулук бөлүп чыгаруучу элементтер түтүк-төрдүн ичине же сырткы беттерине жайгаштырылат. Активдүү зонанын корпусу жылчыксыз жасалат. Түтүк-төрдүн санын көбөйтүү аркылуу жог. кубаттуулуктагы (5 кет ка чейин) реактор курууга болот. Г.-с. р. СССРде кеңири колдонулат. Буга СССР ИАнын АЭСиндеги реактор (дүйнөдөгү биринчи), Белоярск АЭСиндеги реактордун 1- ж-а 2-блоктору, Сибирь АЭСинин реактору кирет.

от 2020