— жылуулук нейтрондорунун басаңдаткычы — графит, жылуулук ташыгычы — газ (көбүнчө көмүртектин кош кычкылы, кээде телий) болгон ядролук реактор. Жылуулук ташыгыч газдар ядро-лук-физ. жакшы касиеттерге ээ бо-. луп, жог. темп-рага чейин ысытууга жарамдуу. Бул болсо Г.-г. р-луу атом электр станциясынын п. а. к-н 40% кө жеткирип, аны андан да жогорулатууга мүмкүндүк берет. Г.-г. р-нда жылуулук бөлүп чыгаруучу элементтер графит койгучтагы цилиндр тү-түктөргө жайгаштырылат. Активдүү зона болоттон же чыңалган темир бетондон жасалып, жылуулук ташы-гычтын басымын алып жүрүүчү бекем корпустун ичинде болот. Өтө ысып кетпесин үчүн бетон корпустун пчки бети жылуулук бөлгүч м-н капталат, андан тышкары атайын муздаткыч системалар да колдопулат. Г.-г. р-лор — Англия м-н Франциянын ядролук энергетикасындагы реак-торлордун негизги тиби.

от 2020