— көмүртеги туруксуз хим. бирикме — карбид түрүндө болгон темир, никель, кобальт ж. б. металл куймаларында графитти пайда кылуу же графитти бөлүп чыгаруу процесстери. Темп-pa жогорулаган сайын Г. тездетилип, карбид бүтүндөй графит м-н алмашат. Г-нү тездетүү үчүн куйма алдын ала чыңалат ж-а деформацияланат. Болотту Г-дө анын мех. касиеттери бир аз начарлайт, бирок графит майлоочу касиетке ээ болгондуктан, тетиктин же-пшлүүгө туруктуулугун жогорулатат. Болотту же чоюнду Г-нү тездетуүдө ата кремний кошулат. Бир катар куй-маларды (аспаптын, пружиналык ж. б. болотту) Г-дө алардын сапатын начарлатып жибергендиктен, Г-нү токтотуп, карбиддин туруктуулугун жогорулатуу үчүн ага хром, марганец ж. б. кошулмаларды кошуу керек.

Ад.:   Графитизация стали^К,, 1961*

от 2020