—документтеги тексттин же коюлган колдун автору ким экенин аныктоо максатында жүргүзүлүүчү ил. изилдөө. Г. э.— криминалистикалык эксперти-залардын бир түрү, анын иши ил. лабор-яда жүзөгө ашырылат. Г. э. күмөн жазма, оңдоо ж-а кол коюулар-га салыштыруу үчүн шектүү кол жазманын, коюлган колдун үлгүлө-рүн алат. Кол м-н жазылган текст-почерктин өзгөчөлүктөрү, машинкада басылган текст басуу ыкмасы ж-а ариптери б-ча изилденет. Фотографиям тартуу методу да колдонулат. Г. э. көбүнчө тергөө органдарынын топтомдору, соттун аныктамасы б-ча жүргүзүлгөндүктөн, экспертизанын тыянагы ал органдар үчүн адамдын күнөөсүн далилдөөчү же актоочу негизги документ болот.

от 2020