ГРАНКА

— 1) басмаканалык төрүү-айында «Ордине нуово» («Жаңы тү- шыл, күрөң, кара, кызыл, кочкул кы- нүн белгисиз сандагы саптан турган зүлүш») жумалыгын түзгөн. 1920-ж. зыл ж. б. Катуулугу составына бай- мамычасы; 2) терилген мамычадан j ноябрда абстенционисттер (А. Бор- ланыштуу Моос шкаласы б-ча 6,5— басылып алынган оттиск; 3) үч жа-диги тобу), солчул максималисттер 7,4. Салышт. салм. 3,5—4,25. Г. жа- гы кырдуу металл такта. Бул такта ж-а «Ордине нуово» тобу бириккен ратылышта көбүнчө контакттуу мета- терилген ариптерди которуштурууда, коммунисттик фракцияны түзүшкөн, соматоз тоо тектеринде, гранат скарн- сактоодо ж-а алардын катасын оңдоо 1921-ж. январда Италия соң. партия- дарыяда, пегматит тарамдарында бо- процессинде колдонулат, сынын Либорнодо болгон 17-съездин- лот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *