к. Литосфера. жаш социалиеттер м-н 1919-ж. май түрдүү: түссүз, жашыл саргыч.

от 2020