ГРАНАТТАР

(лат. granatus — бүртүк- назойго чейинки Г. интрузияларыбо-Г.-э. металл кармап турган туздун г челүү)—силикаттар классындагы сое- лот. Кырг-ндын көпчүлүк жеринде саны туздардын Г.-э. деп аталат. тавы туруксуз минералдардын татаал бар. Г. м-н калай, вольфрам, молибден,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *