(23. 1. 1891, Алее тобу. Хим. жалпы формуласы R32+ коргошун, цинк, сейрек кездешүүчү Сардиния а.—27. 4. 1937, Рим)— R23+[Si04]3,мында: R2+—Mg,Fe—,Мп, ж. б. көптөгөн металлдардын кенде-Италия коммунисттик партиясынын Са; Й3+—Al, Fe»‘, Сг. Хим. элемент- ри байланыштуу. Г. — эң сонун ку-жетекчиси ж-а негиздөөчүсү, маркс- тердин изоморфтук алмашуусу болуу- рулуш материал. Анын кээ бир түр-чыл теоретик. Майда кызматкердин га мүмкүн. Ошого байланыштуу лөрү — жог. сапаттагы керамикалык үй-бүлөсүнөн. 1911—14-ж. Турин ун- азыркы учурда Г. эки катарга бөлү- сырьёнун (талаа шпатынын) ж-а слю-тинин филол, ф-тетинде окуган, нөт: 1) магний-марганец-темирлүү данын (мусковиттин) кени. О. эле 1913-ж. Италия соц. партиясына ки- Г.—пироп Mg3Al2[Si04]3, альман- скульптурада, жасалга иск-восунла рет. Биринчи дүйн. согуш убагында дин Fe3Al2 [Si04] з, спессартин Мп3А12 ж. б-да кеңири пайдаланылат. Ле-(1914—18) Турин соц. «Иль гридо дель [Si04]3; 2) кальцийлүү Г. — грос- нинграддагы Эрмитаж Г. м-н кооз-пополо» жумалыгын редакциялайт, суляр Са3А12 [Si04] з, андрадит долгой. В. И. Лениндин Мавзолейин. J соц. партиядагы реформизмге каршы Ca3Fe2[Si04b, уваровит Ca3Cr2fSi04]3, Фрунзе ш-ндагы В. И. Лениндин. Ч күрөшөт. 1917-ж. августта соң. пар- өтө сейрек гольдманит Ca3V2[Si04j3. В. М. Фрунзенин, Зууракан Кайназа- | тиянын жерг. секциясынын секретар- О. эле жаратылышта гидрогранаттар рованын, Тоголок Молдонун эстелик-лыгына шайланат. 1919—20-ж. өлкөдө (плазолит Ca3Al2[Si04]2(0H)4 ж. б.) терин тургузууда Г. пайдаланылган, фабрина-заводдук совет түзүү кый- ж-а аталган катарлар ичинде аралаш as.: м е н е р т К., Новое о проблеме мылыяын демилгечилеринен болгон, составдуу Г. да кездешет. Г. куб сие- гранитов, М., 1963. П. Тольятти, У. Террачини өңдүү темасында кристаллданат.

от 2020