ГРАММ-ЭКВИВАЛЕНТ

— хим. эле- кети б-ча согуп талкалоочу, тоскоол- тышында кеңири тараган. Г. 30— менттердин же бирикмелердин экви- дукка тийгенде же абада жарылуучу 40% калий талаа шпаты (орток-валенттик массасына барабар грамм болуп бөлүнөт. Азыркы кездеги кол лаз, микроклин), 10—20% кычкыл м-н туюнтулган өлчөмү (к. Химия- м-н ыргытма Г. (массасы 0,3—1,2 кг) плагиоклаз (альбит, олигоклаз), 25— лык эквивалент). Хим. элементтин жарылганда 3 миңге жакын сынык- 30% кварц, о. эле слюдалар (биотит Г.-э-и грамм-атомун валенттүүлүгүнө тар чачырап, 5—200 м радиуста зыян же мусковит), амфибол, сейрек учур-бөлгөнгө барабар. Мис, бир валент- келтирет. Кол м-н ыргытма Г-нын да пироксен минералдарынан турат, түү суутектин (ат. м. 1,008) Г.-э. жөө аскерге, танкага каршы, химия- Г. толук кристаллдашкан, кээде пор-1,008 г, ал эми эки валеяттүү кыч- лы-к, түтүн чыгарма, өрт чыгарма фир структуралуу тоо тек. Өңү боз, кылтектин (ат. м. 16) Г.-э. 8 г. Туз түрлөрү бар. Артилл. Г-лар темир сы- саргыч, бозомтук көгүш кызыл, кы-пайда кылуу м-н металлга оңой ал- ныктарын пайда кылуучу ж-а броня- зыл. Батолит, лакколит, шток, тарам мантуучу бир Г.-э. суутеги бар кисло- ны тешүүчү болуп бөлүнөт. Айрым- ж. б. түрүндө башка тоо тектердин тайын г саны кислотанын, кислота дары 300—400 мм ге чейинки броня- арасында жатат. Геол. жашы б-ча м-н өз ара толук кошулууга кеткен ларды теше алат. жаратылышта архейден тартып кайнегиздин г саны негиздердин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *