моль — зат- лүү) — душмандын аскерий ж-а тех- грандарынын борборлорунда жайгаш-тын молекулалык массасына барабар никасын зыяндатууга арналган со- кан Браве торчосунун бир тиби. Куб-грамм м-н туюнтулган өлчөмү. Мис, гуш куралдарынын бир түрү. Ал дук Г. б. т-до атомдор анын бардык мол. м. 32 болгон Оз түн бир Г.-м-сы артилл. куралдан атылат же гра- грандарынын борборлорунда жайга-32 г; мол. м. 98,082 болгон H2SO4 түн ната ыргыткыч ж-а кол м-н ыргы- шат. Көпчүлүк таза металлдар куб-Г. м. 98,082 г. Ар бир заттын Г.-м- тылат да, душманды жарылуудан дук Г. б. т. түрүндө кристаллданат. сында бирдей сандагы молекула бо- пайда болуучу темир сыныкчалары, Мис, алтын, күмүш, платина ж. б. лот. Кадимки шартта идеалдык газ- толкун күчү м-н зыянга учуратат.

от 2020