ГРАММ-АТОМ

от2020

Ноя 29, 2020

— хим. элементтин атом массасына барабар грамм м-н туюнтулган өлчөмү. Мис, ат. м. 16 болгон кычкылтектин бир Г.-а-у 16 г; ат. м. 55,85 болгон темирдин бир Г.-а-у 55,85 г га барабар. Ар бир хим. элементтин бир Г.-а-унда бирдей сандагы (6,02252-1023) атомдор болот. Г.-а. чоцдуктары хим. ж-а физ. түрдүү эсептөөлөрдө чоң мааниге ээ.

от 2020