ГРАММОФОН

от2020

Ноя 29, 2020

_(гр. gramma — тамга, жазуу ж-а phone — үн) — мех. түзүлүштөгү граммофон пластинкасынан үндү кайра угузуучу аппарат. Г. иштегенде анын айланып жаткан грампластинкаиын спи- луп турган ж-а Сов. Союзунда жаша- тектөрдө, гидротерм тарамдарында раль түрүндөгү ган. 1924-ж. анын демилгеси м-н ж-а ар түрдүү кен чачындыларында сайы б-ча кый- «Унита» газетасы чыгарыла баштайт, (россыпь) кеңири тараган. Кээ бири мылдаган грам- 1926-эд. фашисттер Г-ни камакка (пироп) дайыма алмаз м-н бирге ке-мофон ийнесинин алып, 1928-ж. 20 жылга кесет. Анын зигет (мис, Якутиянын кимберлит учунун мех. тер- эмгектери Италияда марксчыл фило- түтүктөрү). Г-дын мөлтүр тунук, мелиши мембра- софтордун, тарыхчылардын калыпта- кооз түстүүлөрү ж-а ири кристалл-нага берилип, үн нуусунда чоң роль ойноду. Г-нин дарды пайда кылуучу түрлөрү (де-термелүүсүн чы- теориялык мурастарынын итал. жу- мантоид, пироп, альмандин ж. б.) гарат да, ал рупор мушчу табы ж-а эл аралык комму- зергерлик иште асыл таш катарында аркылуу күчөтү- ниеттик кыймыл үчүн зор мааниси колдонулат. Күңүрт түстүү катуу дүп угузулат. Г- бар. Г-дан тех. жылмаланган материал А. Грамши, дун патефон АдАликата М., А. Грамши — ос- жасалат. (1940), азыр электр 5^^(п£?™°?, шТ^ТЛТы- ГРАНГА БОРБОРЛОШКОН ТОРЧО-ойноткуч, электрон сыяктуу түрлөрү б а а., Грамши, м., 1968. атомдору параллелепипеддин чокулабар.

от 2020