ГРАММА

от2020

Ноя 29, 2020

(гр. gramma — белги, тамга, жазуу) — татаал сөздөрдүн жалганма бөлүгү; графикалык сүрөттөө, жазып алуу дегендей маанилерди туюндурат (мис, диаграмма, радиограмма, телеграмма).

от 2020