ГРАММАТИКАЛЫК КАТЕГОРИЯ

— граммат. бир өңчөй маанилердин жыйындысы ж-а алардын атайын формалар м-н берилиши, граммат, маани м-н граммат. ферманын бирдиги. Кайсы бир сөз топторун (сөз түркүм-дерүн) мүнөздөөчү Г. к-нын жыйындысынан сөз өзү кирген топтук жалпы маани (категориялык) түзүлөт. Мис, ар бир жөндөмөнүн жекече мааниси жөндөмөлөр категориясына, ар бир чактын формасы чак категориясына бириктирилет. Г. к-га жалпы мааниси ж-а морфол., синтаксист-тик белгилери б-ча сөз түркүмдөрүнүн лексика-граммат. ири топтору да кирет. Мис, этиш категориясы, так-тооч категориясы ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *