ГРАЖДАНДЫК

от2020

Ноя 29, 2020

— адамдын кайсы мамлекетке тиешелүү экендиги. Андай адам өз мамлекетинин закондору бекиткен укуктарга ж-а милдеттерге ээ болот. Мамлекет өз гражданынын укуктарын коргоо жагын камсыз кылат. СССРде бардык граждандардын укуктарын СССР Конституциясы га-рантиялайт; алар мамл. коомдук турмуштун бардык тармактарында активдүү эмгектенүүгө укуктуу, о. эле Конституцияда белгиленген милдеттерди аткарууга тийиш. Союздаш респ-калардын ар бир гражданы СССР гражданы болот. Ар бир респ-када жашаган чет өлкөлүк адамдар улутуна, расасына карабастан, арыздары б-ча СССР же ошол респ-канын Жог. Советинин Президиумунун чечими м-н СССР граждандыгына кабыл алынат. СССР граждандыгынан чыгаруу маселесин СССР Жог.^ Советинин Президиуму гана карайт. Г-тан чыгаруу соттун өкүмү же СССР Жог. Советинин Президиуму атайы кабыл алган указ м-н ишке ашат.

от 2020