— укуктун мүлктүк ж-а ага байланышкан жеке мамилелерди жөнгө салуучу тармагы; СССРде соң. уюмдар, соң. уюмдар м-н граждандар ж-а айрым граждандардын ортосундагы мүлктүк мамилелерди жөнгө салуучу соң. укуктук тармак. Г. у. мүлккө байланышкан, бирок мүлктүк эмес кээ бир мамилелерди да (мис, автордук укук) жөнгө салат. Мүлккө байланышкан коомдук катнаштардын кээ бир түрлөрү сов. укуктун башка тармактары м-н жөнгө салынат. Мис, үй-бүлө, эмгек ж. б. Г. у-тун СССРде ж-а соң. мам-лекеттердеги негизги ин-ттары: жактар (граждандар ж-а укуктук жактар), мамл. менчик укугу, коопера-тивдик-колхоздук, өздүк менчик укуктары, өздүк менчикти мурастоо укугу, соң. менчик м-н өздүк менчиктин жүрүшүн ар кандай формаларын жөнгө салуучу ин-ттар (поставка, сатып алуу-сатуу, подряд ж. б. дого-ворлор). Сов. Г. у. соң. экономиканы бекемдөөгө ж-а өркүндөтүүгө, граждандардын материалдык-маданий кы-зыкчылыктарын коргоого багытталган. Мүлктүк мамилелер ССР Союзунун ж-а союздук респ-калардын Гражд. закондуулуктун негиздери, союздаш респ-калардын ГКсы ж-а жалпы союздук, респ-калык нормативдик актылар м-н жөнгө салынат.

от 2020