ГРАЖДАНДЫК УКУК ЖАНА МИЛДЕТТЕР

— сов. Конституцияда белтиленген совет граждандарынын де-ыокр. укуктары ж-а эркиндиги, о. эле алардын милдеттери. Ал граждандар м-н мамлекеттин ортосундагы турмуштук маанилүү мамилелерди жөнгө салат. Граждандардын- негизги укуктары ж-а эркиндиктери — соци-алдык-экон. укуктар: эмгекке, дем алууга, карыганда, о. эле ооруп калган ж-а эмгекке жарамдуулугун жоготкон учурунда материалдык жактан камсыз болуу укугу, билим алуу укугу,’ өздүк менчик ж-а мурастоо укугу; саясий укуктар: сөз ж-а басма сөз эркиндиги, чогулуштар, ми-тингилер өткөрүү, коомдук уюмдарга биригүү эркиндиги, граждандардын шайлоо укуктары ж. б. Жеке адамдын өз башынын эркиндиги: кишиге, үй-жайга эч кимдин тийбестиги, кат алышуунун жашырындыгы ж. б. камсыз кылынат. Граждандардын баары улутуна ж-а расасына карабастан бул укуктан бирдей пайдаланат. Аялдар бардык жактан эркектер м-н тең укуктуу. СССР Конституциясы граж-дандарды закондорду аткарууга, эмгектенүүгө ж-а эмгек тартибин бекем сактоого, коомдук милдетке ак ниет мамиле жасоого, коомдук эрежелерди урматтоого, соц. менчикти коргоого, аскердик милдетти аткарууга, Ата Мекенди коргоого ж-а өз Ата Журтуна берилүүгө милдеттендирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *