ГРАЖДАНДЫК ПРОЦЕСС

 — соттун гражд. иштерди закон нормасына ылайык кароо, чечүү же чечимдерди аткаруу тартиби. Г. п. сот адилетти-гии жүзөгө ашыруу сот аткаруучу м-н сот жүргүзүүгө катышуучулардын бардыгынын аракеттерин ж-а андагы юрид. мамилелерди закондогу белгилүү тартипке баш ийдирет. Кырг-ндагы соттордо гражд. иштерди кароо тартиптери гражд. сот жүргүзүүнүн негиздери же Кыргыз ССР Г. п. кодекси б-ча жөнгө салынат. Г. п. СССРдин коомдук же мамл. түзүлүшүн сактоону, соң. менчикти, граждандын саясий ж-а эмгек укуктарын, о. эле мамл. мекеме м-н ишканалардын, колхоз же коомдук башка уюмдардын укуктарын коргоону көздөп, гражд. иштердин тез каралы-шына кам көрөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *