ГРАЖДАНДЫК ПРОЦЕСС КОДЕКСИ (ГПК)

— гражд. процесс укугунун нормаларын системалаштырган закон актысы. Сов. алгачкы ГПК РСФСРде 1923-ж. 7-июлда кабыл алынган. 1961-ж. 8-декабрда СССР Жог. Совети СССР Союзунун ж-а союздаш респ-калардын гражд. сот жүргүзүү Негиздеринин долбоорлорун бекиткен. Ал Негиздерге ылайык ар бир респ-ка өз ГПКсын түзгөн. Кырг-нда ГПК 1964-ж. 30-июлда кабыл алынып, 1965-ж. 1-январда күчүнө кирди. Бардык сов. ГПК соц. сот адилеттигинин демокр. принциптерине негизделген. Ал принциптер гражд. ишкана м-н мекемелердин, колхоздор м-н юрид. жактардын, о. эле совет мамлекетинин өз укугун, кызыкчылыгын реалдуу коргоону гарантиялайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *