ГРАЖДАНДЫК КОРГОНУУ

— калкты душмандын мүмкүн боло турган кол салуусунан сактоо ж-а эл чарбасынын туруктуу иштешин камсыз кылуу максатында тынчтык ж-а согуш мезгилинде жүргүзүлүүчү жалпы мамл. коргонуу чараларынын системасы. Элди ж-а чарбаны коргоо чаралары 1-дүйн. согущ (1914—18) убагында эле башталып, 2-дүйн. согуш (1939—45) учурунда маанилүү роль ойноду. Куралдуу күчтөрдө ядролук куралдардын, ракеталардын чыгышына ж-а көбөйүшүнө байланыштуу 1950—60-жылдардан тартып ири мамлекеттердин көпчүлүгүндө Г. к. түзүлдү. Г. к-га жалпы жетекчиликти өлкөнүн өкмөтү, ал эми жер-жерлерде жерг. өкмөт органдары жүргүзөт. Азыркы кезде массалык кыргын салчу куралдардан сактануу жолдорун милдеттүү түрдө жалпыга үйрөтүү (окутуу), жеке ж-а коллективдүү коргонуу каражаттарын алдын ала даярдоо, душман массалык кыргын салчу куралдарды колдонгон учурда ар түрдүү ишканалардын туруктуу иштешин камсыз кылуучу шарттарды түзүү, азык-түлүк, суу ж-а жем-чөптү сактоо, өз убагында кабар берүү сыяктуу чаралар көрүү-нүн зор мааниси бар. Г. к. чараларын бардык мамл., коомдук, кооперация уюмдары, ишканалар, мекемелер, колхоздор м-н совхоздор аткарууга милдеттүү.

Ад.:   Чуйков В. И., Гражданская оборона в ракетно-ядерной войне, М., 1968; Беляевский В. А., Гражданская оборона—всенародное дело, М., 1968; Акимовы. И., [и др.], Гражданская оборона, М., 1969.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *