душмандын капыстан уруучу ракета-ядролук соккусун алдын алуу үчүн өз убагында калкка берилет. Душман жакында кол сала турганы ж-дө өкмөттүн чечими б-ча «Аба тревогасы» сигналы жарыяланат. Кол салуу ж-дө өлкөнүн жер-жерине гражд. коргонуу (ГК) ж-а жерг. бийлик органдары кабар кылат. Алар бул үчүн радио уктуруу тармактары, теле көрсөтүү ж. б. байланыш каражаттарын пайдаланат. Мындан башка калкка эмгекчи депутаттар Совет-теринин аткомдорунун кырылуудан сактануу б-ча граждандардын милдеттерин белгилеген атайын токтому жиберилет. Кол салуу коркунучу жарыяланганда эле ГКнын бардык системасы согушка даярдалып, алдын ала керектүү бардык чаралар бүт иштелет.

от 2020