ГРАЖДАНДЫК КОРГОНУУГА КАБАР

душмандын капыстан уруучу ракета-ядролук соккусун алдын алуу үчүн өз убагында калкка берилет. Душман жакында кол сала турганы ж-дө өкмөттүн чечими б-ча «Аба тревогасы» сигналы жарыяланат. Кол салуу ж-дө өлкөнүн жер-жерине гражд. коргонуу (ГК) ж-а жерг. бийлик органдары кабар кылат. Алар бул үчүн радио уктуруу тармактары, теле көрсөтүү ж. б. байланыш каражаттарын пайдаланат. Мындан башка калкка эмгекчи депутаттар Совет-теринин аткомдорунун кырылуудан сактануу б-ча граждандардын милдеттерин белгилеген атайын токтому жиберилет. Кол салуу коркунучу жарыяланганда эле ГКнын бардык системасы согушка даярдалып, алдын ала керектүү бардык чаралар бүт иштелет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *