ГРАЖДАНДЫК КОДЕКС (ГК)

— СССР аймагында колдонулуучу гражд. укуктардын негизги нормаларын камтып, аларды белгилүү бир системага келтирген закон. ГКнын алгачкы долбоору В. И. Лениндин көрсөтмөсү м-н даярдалып, РСФСРде 1922-ж. 31-октябрда ББАКтын 9-шайланышы-нын 4-сессиясында кабыл алынган. Бул ГКнын үлгүсү б-ча башка респ-каларда да ГК түзүлдү. 1936-жылкы Конституция б-ча ГКны чыгаруу ССР Союзунун компетенциясына берилген. 1957-жылдан ССР Союзунун компетенциясына гражд. закондордун негизин иштеп чыгаруу милдети калтырылып, союздаш респ-калар өздөрүнүн ГКсын чыгарууга укуктуу болушту. Кыргыз ССРнин ГКсы 1967-ж. 30-июлда кабыл алынды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *