ГРАЖДАНДЫК ИШ

— граждандардын ж-а укуктук жактардын укуктарына, о. эле алардын закондуу мү-дөөлөрүнө байланыштуу чыккан талаштарды ж-а юрид. мааниси бар фактыларды аныктоо б-ча сот чечүүчү иш. Сотко түшүүчү Г. иш 3 категорияга бөлүнөт. 1) граждандык, үй-бүлөлүк, эмгектик, колхоздук укук мамилелери б-ча талаш-тартыштар-дан чыккан; 2) админ. укук мамиле-леринен пайда болгон; 3) өзгөчө иш жүргүзүү (дайынсыз жоголду деп ж-а өлгөндүгүн аныктоо ж-дөгү ж. б.) иштери. Г. иштер айрым кишилердин доолору, даттануулары б-ча, о. эле прокурордун ж. б. мамл. коомдук органдардын доо арыздары б-ча козголот.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *