ГРАЖДАНДЫК АЛ-АБАЛ АКТЫЛАРЫ

—төрөлүү, өлүм, никелешүү ж-а ажырашуу, бала асырап алуу, ата-лыкты аныктоо, аты-жөндү өзгөртүү фактыларын каттоо ж-а эсепке алуу. СССР ЭКСтин (1917-ж. 18-дек.) Декрета б-ча СССРде ЗАГС органдары түзүлгөн. Г. ал-абалды каттоону шаарлар м-н райондордун борборлорунда шаардык ж-а райондук ЗАГС бюросу, кыштактар м-н жумушчу носёлкала-рында селолук ж-а посёлкалык советтер жүзөгө ашырат. Бул орган-зарда каттоо негизинен граждандын арызы б-ча жүргүзүлөт. Каттоого айрым учурларда тийиштүү органдардын уруксаты талап кылынса, каэдө жалан гана мамл. органдардын че- чимдери негиз болот. Мис, баккан ж-а камкордук кылган органдын че-чимисиз бала асырап алуу факты ЗАГСта катталбайт. Актыларды кат-тоонун кээ бир түрлөрү б-ча атайын мөөнөттөр белгиленген: мис, ЗАГС төрөлгөндөрдү 2 ай, өлгөндөрдү 3 сутка ичинде каттоого милдеттүү. Каттоодо кетирилген каталарды оңдоо же өзгөртүүлөр киргизүү талаш-тар-тышсыз болсо, ЗАГСтын жог. органынын чечими м-н жүргүзүлөт, талаш болсо, сот аркылуу гана чечилет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *