— эл чарба тармагы. Аба жолу аркылуу эл чарбасынын ж-а калайыктын муктаждыгын аткарат. Г. а. транспорт, медицина, спорт ж-а чарба иштеринде кеңири колдонулат. СССРде Г. а. 1923-жылдан өнүгө баштайт. Эл чарбасынын өнүгүшү Г. а-ны арбын пайдаланууну талап кылууда. Ал транспорт ишине улам көбүрөөк керек-телип, а. ч-нын бардык тармагын тейлеп жатат. Айрыкча өлкөнүн түндүгүн, кен, токой, суу ж. б. байлыгын изилдөөдө ж-а коргоодо анын ролу жогорулоодо. Респ-када Фрунзе шаары — ири аба түйүнү, ал өлкөнүн көп шаары, элдүү пункту м-н байланышып турат, к. Авиация, Аба транспорту.

от 2020