-граждандардын мүлкүнө кол салуу. СССР ж-а Кыргыз ССР Конституцияларын-да көрсөтүлгөндөй, граждандын мүлкүн, турак-жайын ж. б-ларын закон коргоого алат. СССРдин граждандары өздүк менчигин эркин пайдаланууга укуктуу. Менчикке каршы жасалган кылмыштар негизинен эки топко бөлүнөт: 1) бирөөнүн мүлкүн ээлөө максатыпда карасанатайлык м-н жасаган аракеттер (уурулук, талоончулук, каракчылык, опузалоо, алдамчылык); 2) бирөөнүн мүлкүн атайын же кокустуктан жок кылуу, о. эле бүлдүрүү. Кылмыштын бул түрү ач көздүк же дүйнөкордук максатты көздө-бөйт. Мында атайын жасалган кылмыш көбүнчө кек алуудан же хули-ганчылыктан келип чыгат. Граждандардын өздүк менчигине кол салуучу-ларга колдонулуучу жазалар Кыргыз ССР УКнын 5-главасында көрсөтүлгөн.

от 2020