ГРАДУИРОВКА

 (лат. gradus — кадам, баскыч, даража) — өлчөө-ченөө каражаттарын (ченди же приборду) бөлүктөр салынган шкала же градус-тарга бөлгүч таблица м-н жабдуу. Шкаланын бөлүктөрү өлчөнүүчү-че-нелүүчү чоңдуктун маанисине туура келүүгө, ал эми таблица прибордун чыгышындагы маанинин анын киришине берилүүчү чоңдук м-н байланышын (мис, пирометр термопарасы-нын электр кыймылдаткыч күчүнүн анын жумуш аткаруучу бөлүгүнүн темп-расына жараша болушун) так көрсөтүүгө тийиш. Өлчөө-ченөө при-борлору абдан так каражаттар м-н градустарга (бөлүктөргө) бөлүнүп, өлчөнүүчү-ченелүүчү чоңдуктун мааниси дал ошол бөлүктөрдүн көрсөткүчтөрү б-ча алынат. Өлчөөчү-ченөө-чү приборлордун туура эмес көрсөткүчтөрүн оңдоп, анын так көрсөтүүсүн жетишүү үчүн типтүү шкала м-н стандарт таблицалар колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *