ГРАДИЕНТ

 (лат. gradiens — адымдоо-чу) — мейкиндиктин ар бир чекитинде мааниси тез өзгөрүп турган чоң-дуктун багытын көрсөтүүчү вектор. Эгерде чоңдук U(x, у, z) функциясы м-н берилсе, анда анын координатами ди ди лары: т-, г-, — болот да, дх ду дг Г-тин өзү илимде gradu деп белгиленет. Берилген беттин каалагандай чекитинде Г. ошол чекиттин нормалы б-ча багытталат. Г. Модулу ка, метеорология, океанология ж. б. илимдерде кеңири колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *