— океан-деңиздерде басымдын ар түрдүүлүгү-нөн пайда болуучу суу агымдары. Басымдын түрдүү болушуна шамалдын таасири, океанДагы суунун ты-гыздыгынын же анын бетинде атм-ра басымынын бирдей эместиги, мате-риктен же башка деңизден суунун агып келиши ж. б. себеп болот (к. Деңиз агымдары). Кориолис кучунун таасиринен Г. а. Түн. жарым шарда басымдын градиенттик багытынан оңго, Түш. жарым шарда солго кыйшаят.

от 2020