ГРАВЮРА

(фр. gravure) — графика өнөрүнүн бир түрү; металл, тактай ж-а пластинкага оюп түшүрүлгөн сүрөт үлгүсүнүн кагазга басып чыгарылышы. Г-нын томпок ж-а оюп жасалган түрү болот. Томпок Г-га мурда көбүнчө жыгач пайдаланылса, азыр негизинен линолеум, кээде пластмасса колдонулат. Алгачкы жыгач Г-сы 6-к-дын аягында Кытайда, 14-к-да Батыш Европада, 16-к-да Россияда пайда болгон. 15-к-да Нидер-ландда ж-а Германияда китеп басуу ишинде колдонула баштайт. 17-к-да металлга оюп түшүрүү, 18-к-да түрдүү түстөгү Г. кеңири тарайт. 15—18-к-да Г. өнөрүнүн ажайып үлгүлөрүн жараткан чеберлер: А. Дюрер, Рембрандт, Ф. Гойя, И. Е. Репин ж. б. 18—19-к-да орус Г-сы өнүгүп, сов. доордо Г. өнөрү соң. реализм жолунда жаңы багыт алды. Г. б-ча А. Т. Остроумова-Лебедева, В. А. Фаворский, И. А. Соколов ж. б. белгилүү эмгектерин жаратышты. Кыргыз Г-сьш өнүктүрүүдө Л. А. Ильина, Б. Жумабаев ж. б. белсемдүү иштөөдө.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *