ГРАВИТАЦИЯ

от2020

Ноя 29, 2020

(лат. gravitas — оордук) — тартылууга маанилеш термин.

от 2020